Erişilebilirlik

MGK: Siyasi Çabalar Arttırılsın


Milli Güvenlik Kurulu PKK ve Kerkük konularında siyasi çabaların arttırılmasını kararlaştırdı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada Kuzey Irak’tan gelen terör tehdidinin ve Kerkük’ün statüsüne ilişkin uzlaşmazlığın aşılabilmesi amacıyla diplomatik çabaların yoğunlaştırılmasında yarar görüldüğü belirtildi.

Açıklamada bölücü faaliyetlere karşı alınan önlemler hakkında Kurul’a bilgi sunulduğu ve önlemlerin etkin biçimde takip edilmesinin öneminin vurgulandığı da kaydedildi.

Bildirinin Tam Metni

Milli Güvenlik Kurulu; 23 şubat 2007 günü olağan toplantısını yapmıştır.

Toplantıda:

a. Ülkemizin güvenlik ve asayişini etkileyen iç ve dış gelişmeler gözden geçirilmiş, bu bağlamda;

- İç göçün yol açtığı sorunların çözümüne yönelik olarak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar ile;

- Bölücü faaliyetlere yönelik olarak şimdiye kadar alınan önlemler hakkında kurula bilgi sunulmuş ve konuların kapsamlı bir değerlendirmesi yapılarak alınan önlemlerin etkin takibinin önemi vurgulanmış;

b. Irak'taki güvenlik durumu ve mezhep çatışmalarının vardığı boyut değerlendirilmiş; ülkenin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunmasının önemi vurgulanarak, sınırların güvence altına alınmasının, istikrarın sağlanmasının, Irak'ın komşuları sürecine canlılık kazandırılmasının ve bölge ülkeleri ile temasların arttırılmasının önemi üzerinde durulmuş; ayrıca Irak'taki duruma ilişkin temel kaygılarımız ışığında kuzey Irak'tan yönelen terör tehdidinin ve Kerkük'ün statüsüne ilişkin uzlaşmazlığın Irak'ta yarattığı istikrarsızlık ve gerilimin aşılabilmesi amacıyla siyasi ve diplomatik çabaların yoğunlaştırılmasında yarar görülmüştür.

XS
SM
MD
LG