Erişilebilirlik

'Medeniyetler Değil Çıkarlar Çatışıyor'


Son yapılan bir araştırmaya göre, dünya nüfusunun yarısından çoğu, İslam ve Batı arasındaki çatışmanın din değil siyasi çıkarlardan kaynaklandığı görüşünde.

İngiliz yayın kuruluşu BBC tarafından 27 ülkede 28 bin kişi üzerine yapılan araştırmada büyük çoğunluk, İslam ve Batı arasında şiddetli bir çatışmanın kaçınılmaz olduğu görüşüne de karşı çıkıyor.

Görüşü sorulan kişilerin yüzde 56’sı iki taraf arasında ortak bir yolun bulunabileceğine inanırken sadece yüzde 28’i ise şiddetin kaçınılmaz olduğunu söylüyor.

Dini Değil Siyasi

27 ülkede yapılan bir kamuoyu yoklaması, insanların büyük çoğunluğunun karşıt dinler ve kültürler arasında ortak bir zemin bulunduğuna ve çatışmaların nedeninin dini ve kültürel ayrılık olmadığına inandıklarını ortaya koydu.

BBC Dünya Servisi’nce 27 ülkede yapılan anket sonuçlarına göre, fikirleri sorulan insanların yüzde 56’sı, kültürler arasında olumlu bağlantılar ve İslam ile Batı arasında da ortak bir zemin bulunduğuna inandıklarını ifade ettiler.

BBC Dünya Servisi’nin GlobeScan isimli araştırma şirketiyle birlikte düzenlediği ankette, mevcut anlaşmazlıların kökenleri konusunda kendilerine iki kez sorulan aynı soruya cevap veren kişilerin yüzde 52’si mevcut çatışma ve anlaşmazlıkların dini ya da kültürel sebeplerle değil, politik nedenlerle oluştuğu inancında ve yüzde 58’de bu tür anlaşmazlıkların çoğunluk değil, azınlıkta olanlarca körüklendiği kanaatinde.

Araştırma sonuçları gözlemcileri şaşırtırken, sadece Hıristiyan ve Müslüman grupların sık sık çatışma içinde bulunduğu Nijerya’da yüzde 56 oranında çoğunluk, çatışma nedeni olarak dini ve kültürel farklılığı gösterdi.

Araştırma sonuçlarını yorumlayan GlobeScan şirketi başkanı Douglas Miller, anket sonuçlarının dünyanın kapsamlı ve kaçınılmaz bir “medeniyetler çatışmasına” sürüklenmediğini ortaya çıkardığını vurguladı. Miller, “çoğunluk, mevcut anlaşmazlık ve çatışmaların sebebinin din ve kültür değil, siyasi iktidar ve çıkar mücadelesinden kaynaklandığına inanmaktadır,” şeklinde konuştu. Miller, bununla birlikte, Nijerya’daki kutuplaşmanın bir uyarı sinyali olarak alınması gerektiğini, ancak Lübnan gibi çok sık toplumlararası çatışmaya maruz kalmış bir ülkede kendisiyle konuşulanların yüzde 78’inin Doğu ile Batı arasındaki gerilimlerin dini ve kültürel sebeplerden değil, politik sebeplerden çıktığına inanmalarının çok önemli olduğunu belirtti.

Bu arada, Batı ile İslam arasında ortak bir zeminin varlığına inananların oranı İtalya’da yüzde 78 ve İngiltere’de yüzde 77 ile Batılı ülkelerde daha yüksek çıkarken, bu oran Amerika’da yüzde 64, Türkiye’de ise yüzde 49 çıktı. Almanya’da da, Türkiye ile eşit oranda yüzde 49 aynı inancı paylaşıyor. Şiddet içeren bir çatışmanın kaçınılmaz olduğuna inananların oranı ise Türkiye’de yüzde 29, Amerika’da yüzde 31. Türkiye’de yüzde 55 oranında insan, Doğu ile Batı arasındaki gerginliklerin din ve kültür ayrılıklarından değil, siyasi anlaşmazlıklardan çıktığına inanıyor.

Araştırmaya her ülkeden yaklaşık biner insan olmak üzere toplam 28 bin civarında kişi katıldı. Bunların 5 bini Müslüman idi. Araştırma Kasım 2006 ile 2007 Ocak ortası arasında yürütüldü.

XS
SM
MD
LG