Erişilebilirlik

ABD Irak'a 20 Binden Fazla Asker Gönderecek


Başkan Bush, Irak’ta şiddeti sona erdirebilmek için 21 bin 500 ek Amerikan askerini bu ülkeye sevketmeye karar verdiğini açıkladı.

Amerika’nın Irak’ta izleyeceği yeni strateji konusunda uzun süredir beklenen konuşmasını yapan Bush, Irak’ta bugüne kadar yapılmış hataların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu söyledi.

Bush, 20 dakika süren konuşmasında Irak’ta zaferin kazanılacağına inandığını, bu zaferin Irak’ta demokrasiyi güvence altına alacağını belirtti. Bush, konuşmasında Irak'taki Amerikan güçlerinin ve Irak kuvvetlerinin izleyeceği yeni stratejinin ana hatlarını açıkladı. Başkan sevkedilecek ek askeri gücün başkent Bağdat ve El Anbar ilinde görevlendirileceğini bildirdi. Bush El Anbar bölgesinin El Kaide teröristlerinin üssü haline gelmiş olduğunu belirtti.

Bush, Irak'ta şiddetin sona erdirilmesi ve demokrasinin ayakta durmasını sağlamak için Irak'taki isyancıların ve teröristlerin İran ve Suriye'den gördüğü desteği engelleceklerini söyledi. Başkan, Türkiye ve Irak hükümetleriyle birlikte çalışarak, bu iki ülke arasındaki sınırda yaşanan sorunların çözümüne yardımcı olacaklarını bildirdi.

Bush, Irak'la ilgili yeni stratejinin Irak'a 1 milyar Dolar'dan fazla ekonomik yardımı da kapsadığını söyledi.

Başkan Irak'a ek askeri güç gönderme planının askeri liderler tarafından incelendiğini ve komutanların, planın bugüne kadar yapılan hatalara cevap vereceğine inandıklarını belirtti. Bush, Irak Başbakan Nuri El Maliki'ye, Amerikan halkının Irak'a olan taahhütlerinin bir sınırı olduğunu ve Irak hükümeti bugüne kadar verdiği sözleri yerine getirmediği takdirde Amerikan halkının da Irak halkının desteğini kaybedeceğini söylediğini açıkladı.

Başkanın konuşmasından önce, ABD Kongresi’nde çoğunluğu ele geçirmiş olan Demokrat Parti’nin önde gelen üyeleri, Bush’un Irak’a ek askeri birlik sevketme planına karşı olduklarını açıklamıştı.

Bush, yönetimin, yeni Irak stratejisi üzerinde Kongre’yle birlikte çalışacağını bildirdi. Başkanın konuşmasına Demokrat Parti adına cevap veren Senatör Richard Durbin, Bush’un, Irak’a ek askeri güç gönderme planına karşı olduklarını açıkladı, bu planın, Başkanın kendi askeri danışmanlarının yaptığı tavsiyelere bile ters düştüğünü söyledi.

Bu arada, Türkiye de, Bush'un konuşmasıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Bir süredir beklenen ABD’nin yeni Irak Stratejisi Başkan Bush tarafından açıklanmıştır. Planın öncelikle Bağdat’ta güvenliğin sağlanmasına yönelik unsurlar içerdiği, kısa vadede kuvvet artırımını öngördüğü ve Irak Hükümetinden beklentilere netlik kazandırdığı anlaşılmaktadır. Türkiye başından bu yana, Irak’ta güvenlik ve istikrarın sağlanmasının Irak’ın geleceği için belirleyici önemde olduğunu vurgulamış ve Irak’ta güvenliğin sağlanmasına yönelik çabaların mezhep ve etnik dengeleri bozmadan, ayrımcılığı yok etmeye ve ülkenin bütünlüğünü tehlikeye atmayacak şekilde yürütülmesinin gerekli olduğunu savunmuştur. Bu bakımdan Türkiye, Irak’ta şiddet olaylarının durdurulmasına, başkent Bağdat dahil olmak üzere ülkede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik olarak doğru yönde alınacak bütün önlemleri memnuniyetle karşılamakta ve desteklemektedir. Ayrıca, Başkan Bush’un Irak Hükümetinin yerine getirmesi gereken adımlar olarak ifade ettiği hususlar, petrol gelirlerinin tüm Irak’lılar tarafından paylaşılmasını sağlayacak bir petrol kanunu çıkarılması ve Anayasa’nın tadil edilmesi gibi Irak’ın önümüzdeki dönemdeki gündemine ilişkin bazı doğru tespitler ve yapıcı öneriler içermektedir. Öte yandan, Başkan Bush’un konuşmasında da belirtildiği gibi, Irak’ta başarıya ulaşılmasının ülkenin toprak bütünlüğünün ve bölgesel istikrarın korunmasına bağlı olduğu Türkiye’nin uzun zamandır vurguladığı bir görüştür. Başkan Bush’un konuşmasında ve bununla ilgili olarak Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada Irak’taki PKK mevcudiyetine karşı ABD’nin Türkiye ve Irak’la birlikte çalışacağının belirtilmesi de önem taşımaktadır. Türkiye, Irak’ta şiddetin ve gerilimin düşürülebilmesi, Bağdat’ta ve ülkenin diğer vilayetlerinde güvenliğin yeniden tesis edilerek şiddet olaylarının durdurulabilmesi ve Irak’ın ülke bütünlüğünü korumak suretiyle refah ve istikrara kavuşması yolundaki çalışmaları desteklemeyi sürdürecektir. Türkiye, Irak Türkmenlerinin haklarının korunması ve Kerkük sorununun burada yaşayan bütün gruplar arasında uzlaşıyla çözümlenmesi gibi önem verdiği hususlardaki çabalara verdiği desteği de devam ettirecektir. Irak’ta barış ve istikrarın tüm bölge için hayati önem taşıdığına inanan Türkiye, bütün bu hususlarda ABD ile yürütülen yapıcı diyalog ve işbirliğini sürdürmektedir."

XS
SM
MD
LG