Erişilebilirlik

Türkiye'de AB'nin İmajı İyileşti


Avrupa Birliği’ndeki ve aday ülkelerdeki kamuoyu eğilimlerini yansıtan Eurobarometre’nin son çalışması Türkiye’de AB üyeliğini destekleyenlerin oranında, bu yılın ilkbaharına göre, bir artış olduğunu ortaya koyuyor.

Eurobarometre’ye göre, Avrupa Birliği üyeliğini destekleyenlerin oranı yüzde 54. Son verilere göre, Avrupa Birliği’ne destek oranının en yüksek olduğu üyeler sıralamasında İrlanda yüzde 78 ile başı çekiyor. İrlanda’yı yüzde 74’le Lüksemburg ve yüzde 72’yle Hollanda izliyor.

Bu desteğin en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 39’la Macaristan ve Finlandiya, yüzde 36’yla Avusturya ve yüzde 34’le İngiltere’den oluşuyor. Çalışmada genel Avrupa Birliği ortalaması ise yüzde 53 olarak belirlendi.

Eurobarometre verilerine göre Türkiye’nin, AB üyeliğinden yarar sağlayacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 63. Eurobarometre çalışmasında genişleme de masaya yatırıldı. Araştırmaya göre, Avrupa Birliği vatandaşlarının yüzde 46’sı genişlemeden yana görüş bildirirken, genişleme karşıtlarının oranı yüzde 42, fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 12 olarak açıklandı.

Avrupa Birliği’nin genişlemesinden yana olan Türklerin oranı ise yüzde 50 olarak belirlendi. Polonyalılar yüzde 76, Slovenler yüzde 74 ve Yunanlar yüzde 71’le genişlemeye en çok destek veren halklar olurken bu oranın en düşük olduğu ülkeler yüzde 32’yle Lüksemburg, yüzde 31’le Avusturya ve yüzde 30’la Almanya oldu.

Araştırma sonuçları, Avrupa Birliği’nin gidişatını olumlu görenlerin oranının oldukça düşük olduğunu ortaya koyuyor. AB vatandaşlarının sadece yüzde 33’ü Avrupa Birliği’nin iyi yönde ilerlediğini düşünüyor. Bu düşüncede olan Türklerin oranı ise yüzde 36 olarak açıklandı.

Eurobarometre, müzakere sürecinde yaşanan sorunlara rağmen, Türkiye’de AB’nin imajında iyileşme yaşandığını ortaya koymasıyla da dikkat çekiyor. Çalışmaya göre Türkiye’de AB’nin olumlu bir imaja sahip olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 55 düzeyinde. Bu ise bir önceki çalışmaya göre yüzde 12 oranında bir artış olduğu anlamını taşıyor.

Türkiye’de, AB Komisyonu’na olan güvenin oranı yüzde 32 olarak belirlendi. Bu oran, İngiltere’den sonra üye ve aday ülkeler arasındaki en düşük düzey olsa da yüzde 3’lük bir güven artışı olduğunu gösteriyor.

Türklerin, Avrupa Parlamentosu’na duyduğu güven ise yüzde 34 düzeyinde. Araştırmada, Avrupa Birliği vatandaşlarının bazı konularda görüşleri ilk defa alındı, Buna göre toplumda din unsurunun önemli yer tuttuğunu savunanların oranı yüzde 46 olarak belirlendi. Din unsuruna en fazla ağırlık veren halklar yüzde 81’le Kıbrıslı Rumlar, yüzde 70’le Maltalılar ve yüzde 63’le İtalyanlar oldu.

Kamuoyu yoklaması, Avrupa Birliği vatandaşlarının ortalama yüzde 44’ünün eşcinsellerin resmi nikah yapmasından yana olduğunu gösteriyor. Bu oran Hollanda’da yüzde 82, İsveç’te yüzde 71 ve Danimarka’da yüzde 69 olarak belirlenirken Yunanistan’da yüzde 15, Kıbrıs Rum Kesimi’nde yüzde 14 ve Letonya’da yüzde 12’de kalıyor.

XS
SM
MD
LG