Erişilebilirlik

'Türkiye Uluslararası Alanda Önemli Bir Ülke'


Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanı Kemal Derviş, Türk-Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından onuruna düzenlenen akşam yemeğinde konuştu. Derviş, dünya ekonomisindeki gelişmeler, küreselleşme sürecinde birbirine bağımlılık ve BM Kalkınma Programı'nın bu bağlamdaki rolü üzerinde durdu.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanı Kemal Derviş, Türk-Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası’nın toplantısında dünya ekonomisindeki gelişmeleri ve Türkiye’nin bu gelişmelerdeki yeri üzerine bir konuşma yaptı.

Öncelikle Türkiye’nin BM içindeki konumundan bahseden Derviş, Ankara’nın son yıllarda daha fazla oranda örgüte finansal ve diğer açılardan katkıda bulunmasından büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Derviş, Türkiye’nin BM’ye katkıda bulunmasının, aynı zamanda uluslararası toplumda daha sözü dinlenir bir ülke olmasını sağladığını belirtti. Derviş, özellikle Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği'nin son derece aktif çalıştığını ve günümüzün sorunlarına çözüm getirme çabalarında örgütle hareket ettiğini söyledi. “Türkiye, maalesef henüz çok zengin bir ülke değil ama buna karşın BM programlarına katkıda bulunan önemli ülkelerden biri” diyen Deviş, az da olsa katkılarının uluslararası konularda Türkiye’ye fikir beyan etme hakkını verdiğini ve bunu meşrulaştırdığını belirtti.

Derviş, G-77 (Gelişen Ülkeler) Grubunun bahar aylarında Türkiye'de toplanmayı düşündüğünü dile getirdi. Bunun yanı sıra, Türkiye’nin BM'nin Medeniyetler İttifakı girişimi içinde bulunduğunu belirten Derviş, Eylem Planı'nın sunulduğu toplantının birkaç gün önce İstanbul'da düzenlemesinden ayrıca memnuniyet duyduğunu bildirdi

Derviş, zengin ve yoksul ülkeler arasındaki uçurumun gitgide arttığını vurguladı ve bu gelir eşitsizliğinin ülkelerin kendi toplumları içinde de geçerli olduğunu dile getirdi. Birkaç istisna dışında dünyadaki ülkelerin yüzde 80'ninde gelir eşitsizliğinin giderek arttığını ve bu ülkeler arasında ABD, Çin, İngiltere gibi Türkiye'nin de bulunduğuna işaret etti.

Derviş, Türkiye'nin son 10 yılda görece olarak yoksullaşmadığını, ancak bu yüzyılın başından itibaren de yine görece olarak zenginleşmediğini dile getirdi. Ancak buna rağmen, son beş yılda Türkiye'nin ortalama büyüme oranının çok hız kazandığını belirten Deviş ortalama GSYİH'nin yüzde 7.5 civarında olduğunu ve Türkiye’nin Çin'in yakaladığa hıza yaklaştığını vurguladı.

Brezilya, Macaristan gibi Türkiye'ye de yabancı sermaye girişinin “gayet iyi” olduğuna işaret eden Derviş, ayrıca Türkiye'ye yapılan doğrudan yabancı yatırımın düzeyinin, yatırımcıların Türkiye'ye olan güvenini de ortaya koyduğunu söyledi.

XS
SM
MD
LG