Erişilebilirlik

Seçimin Kaderini Irak Savaşı Belirleyebilir


Amerika’da yarın Kongre seçimleri yapılıyor.

Washington Post-ABC, Pew, Time ve Newsweek tarafından yapılan son kamuoyu yoklamaları Demokrat Parti’nin ülke çapında önde gittiğini, fakat Cumhuriyetçilerin de daha öncekine kıyasla bir miktar ilerleme kaydettiğini gösteriyor.

Son kamuoyu yoklamaları, Demokratların Temsilciler Meclisi’nde 1994 yılından bu yana ilk kez çoğunluğu ele geçirebileceğini gösteriyor. Ancak bu seçimde üçte biri yenilenecek olan Senato’da Demokratların çoğunluğu ele geçirip geçiremeyeceği bilinmiyor. Yüz üyeli Senato’da çoğunluğun Demokratlar’a geçebilmesi için, bu partinin altı bölgede Cumhuriyetçi Partili senatörleri yenilgiye uğratması gerekiyor.

Bu seçimde Irak savaşı seçmenin oyunu etkileyen en önemli konu olarak belirlendi.

CBS televizyonu tarafından hazırlanan son kamuoyu yoklaması, savaşın seçmenlerin en çok kaygı duyduğu konu olduğunu ortaya koyuyor. Seçimin gidişatını belirleyecek diğer unsurlar arasındaysa, ekonomi, işsizlik, kaçak göçmenler ve terör gibi konular bulunuyor.

Demokratlar Kongre’de çoğunluğu ele geçirdikleri takdirde, Irak stratejisini de değiştireceklerini açıkladı. Başkan Bush, Demokrat Partililerin Irak’taki durumu iyileştirecek bir planı olmadığını savunuyor.

Cumhuriyetçiler Bush'un Irak Politikasına Mesafeli

Irak savaşı, yarınki Amerikan Kongre seçiminin sonucunu belirleyen en önemli konu olacak. Bu savaş, 2003 yılında başlarken Kongre’deki her iki partiden büyük destek görmüştü. Ancak aradan geçen üç yıl içinde destek eridi ve Başkan Bush’un kendi partisi olan Cumhuriyetçiler arasında bile, savaşa yönelik eleştiriler arttı. Kamuoyu yoklamaları şu anda, bu savaşın, halkın üçte birinin bile desteğine sahip olmadığını gösteriyor.

Desteğin düşmesinde, Irak’ta mezheplerarası kavganın şiddetlenmesi ile ölü sayısının artması etkili oldu. Savaşta 2 bin 800’den fazla Amerikan askeri öldü. Ayrıca savaşın mali yükü, 330 milyar Doları aştı.

Cumhuriyetçi Partililer Başkan Bush’un, Irak kuvvetleri iç güvenlik sorumluluğunu üstleninceye kadar, Amerikan askerlerinin Irak’ta kalması yolundaki görüşüne katılıyordu. Bush’un, Irak’ın teröre karşı açılan savaşın cephelerinden biri olduğu yolundaki görüşü de Cumhuriyetçilerin desteğini kazandı.

Fakat bu savaşta zafere ulaşılacağı konusundaki kuşkular giderek büyüdü. Ekim ayında Irak’ı ziyaret eden tanınmış Cumhuriyetçi Senatör John Warner, şiddet en kısa zamanda durmadığı takdirde, Amerika’nın politikasını değiştirmesi gerektiğini söyledi.

Demokratlara gelince, bazıları Amerikan askerinin ya evlerine dönmesini, ya da Ortadoğu’nun başka bölgelerine kaydırılmasını savundu. Bazıları kademeli çekilme, bazıları da çekilme için bir tarih açıklanmasını istedi. Böylece Demokrat Parti içinde, tek bir Irak politikası çatısı altında birleşme sağlanamadı.

Irak savaşının seçmenin tercihinde rol oynayacağının anlaşılmasından sonra bazı Cumhuriyetçi adaylar, Başkan Bush’un Irak politikasına mesafeli yaklaşım sergilemeye başladı.


XS
SM
MD
LG