Erişilebilirlik

BM Göç ve Kalkınmayı Tartışıyor


Birleşmiş Milletler, 61. dönem toplantıları bakanlar düzeyinde başladı. Genel Kurul'un bu yılki gündeminde 150 konu başlığı var. Bunlardan ilki Uluslararası Göç ve Kalkınma üzerine yapılıyor.

Yaklaşık 10 yıldır uluslararası göç konusu, BM nezninde özellikle de bakanlar düzeyinde bir türlü masaya getirlememişti. 1994’te Kahire’de yapılan bir toplantıdan sonra ilk kez 61. dönem toplantıları çerçevesinde New York’ta bu, gerçekleşiyor. Toplantıya 120'nin üzerinde hükümet temsilcisi katılıyor ve bu ülkelerin 90’nı bakanlar düzeyinde temsil ediliyor.

Türkiye’yi temsilen de Devlet Bakanı Mehmet Aydın toplantılara katılıyor. Birçok ülke, göçü bir iç politika konusu olarak görüyordüğü için konunun uluslararası bir platformda tartışılmasına ya da sözkonusu başlıkta ortak hareket kararlarına çok sıcak bakmıyor. Oysa bugün dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 3’ü yani bir başka ifadeyle 200 milyon kişi göçmen statüsüne sahip. BM’in araştırmalarına göre ise bu rakkam 25 yıl içerisinde iki katına çıkmış bulunmakta.

Bugün göçü bir çok kişi fakirlikten, baskılardan ve savaşlardan kaçmanın önemli bir yolu olarak değerlendiriyor. BM uzmanları göçmenlerin çoğunluğunu Afrika, Asya ve Orta Doğu ülkelerinden gelen kişilerin oluşturduğunu söylüyorlar. Ancak araştırmalar bir başka çarpıcı gerçeği gözler önüne seriyor: O da göçmenlerin bir çoğu yeni evlerinde de de kendilerini yine kötü yaşam standardlarının içinde buldukları. Beş yıldır BM’nin yaptığı kamuoyu araştırmaları ise göçmenlerin çoğunlukla bir yük olarak algıladıklarını ortaya koyuyor. Buna rağmen, onların ülkelerine gönderdikleri paraların yaklaşık yıllık miktarı 240 milyar doları buluyor.

Yeni geldikleri ülkelerde harcadıkları para miktarının toplamı ise 2 trilyon doları aşıyor. Yani dünya liderlerinin konuya duyarsız yaklaşımlarına karşın göçmenlerin ülke ekonomilerindeki yerleri oldukça önemli. Türkiye hem göç alan, hem veren hem de transit ülke konumunda olduğu için göç konusunda ilgi çekiyor.

Devlet Bakanı Mehmet Aydın katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada bir kaç ülke dışında göçmen alan ülkelerin hala Göçmen Haklarını Koruma başlıklı BM anlaşmasını anayasalarının bir maddesi yapmamalarından dolayı üzüntü duyduklarını belirtti. Türkiye’nin bu konuda çok duyarlı olduğunu vurgulayan Aydın, göçmen politikalarını her ülkenin liberalleştirmesi gerektiğini söyledi. Oysa Türkiye, göçmenlerin ülkedeki konumlarını iyileştirme konusunda ciddi adımlar atmamasından dolayı uluslararası sivil toplum örgütleri tarafından eleştirilmeye hala devam ediyor.

XS
SM
MD
LG