Erişilebilirlik

Pakistan: 4 Tanık  Yoksa Tecavüz de Yok


Pakistan hükümeti cinsel tecavüz yasalarında değişiklikle ilgili yasa tasarısını Meclise sunmayı erteledi. Tasarı, tecavüze uğradığını iddia eden kadınların, şeriat yasaları uyarınca 4 tanık bulmaları şartının kaldırılmasını öngörüyordu.

Dinci partilerin buna şiddetle karşı çıkmaları üzerine hükümet yeni tasarıda değişiklik yapmış; 4 tanıklı davaların şeriat mahkemelerinde bakılmasını kabul etmişti.

Hükümetle, Müttahıda Meclis-i Amel yani dinci partiler arasında arılan anlaşmaya göre, tanık bulunmayan cinsel tecavüz davalarına ise normal mahkemeler bakacaktı. Tasarıda ayrıca 16 yaşından küçük kız çocuklarıyla cinsel ilişki, rızayla da olsa yasaklanıyordu.

"Hudut Kanunu" adıyla bilinen tecavüz yasası 1979 yılında zamanın askeri lideri Ziya ül hak tarafından çıkarılmıştı. Hudut Kanunu'na göre, tanık bulamadığı için tecavüze uğradığını kanıtlayamayan bir kadın hakkında zina iddiasıyla dava açılması mümkün

Eski yasanının tümüyle kaldırılmasını isteyen insan hakları dernekleri hükümeti dincilere boyun eğmekle suçladı. Eski yasanın iptal edilmesini isteyenler arasında Devlet Başkanı Pervez Müşerref de bulunuyor.

Pakistan İnsan Hakları Derneğinin iki yıl önce yayınladığı bir raporda, ülkede ortalama her 2 saatte bir tecavüz vakası meydana geldiği belirtiliyordu. Derneğin araştırmasına göre her 8 saatte bir ise toplu tecavüz vakası oluyor. Ancak kadınlar aile baskısı, karakolda polislerin tecavüzüne uğramak ya da zina suçuyla cezalandırma korkusuyla şikayette bulunamıyor.

2002 yılında, erkek kardeşi zengin bir kadına baktığı gerekçesiyle, köylü bir kızın köyün ileri gelenleri tarafından toplu tecavüzle cezalandırılması, sadece yabancı ülkelerde değil Pakistan'da bile şok yaratmıştı.

XS
SM
MD
LG