Erişilebilirlik

'Türkiye Batı'ya Soğuyor'


Transatlantik Eğilimler 2006 raporu geçtiğimiz yıllara oranla Türkiye’nin hem Amerika'dan hem de Avrupa Birliği’nden soğuduğunu ortaya koyuyor. Çalışmaya göre ABD’ye karşı duyulan sıcaklık 2004’te yüzde 28 iken bu oran 2006’da yüzde 20’ye düştü. Benzer bir eğilim Avrupa Birliği’ne bakış da da geçerli. Rapor Türkiye’nin aynı dönemde Avrupa Birliği ateşinin yüzde 52’den yüzde 45’e gerilediğini gösteriyor.

Çalışmanın verilerine göre Türkiye’nin İran ilgisi ise 2004’te yüzde 34 iken bu yıl yüzde 43 olarak belirlendi. ABD ve Avrupa Birliği’ne yönelik genel soğukluğa karşın yaşları 18-24 arasında olan gençler daha ılımlı bir bakışa sahipler. Veriler bu yaş grubunun ABD’ye yakınlığının yüzde 27, Avrupa Birliği’ne yakınlığının ise yüzde 48 düzeyinde olduğunu ortaya koyuyor.

Avrupa Birliği üyeliği konusunda olumlu görüş bildirenlerde önemli bir azalma olduğu Eurobarometre verilerinin ardından Transatlantik Eğilimler 2006 raporuyla da ortaya konuyor. Üyelik konusunda olumlu görüş bildirenler 2004 yılında yüzde 73 iken 2006’da bu oran yüzde 54 olarak belirlenmiş. Türkiye’nin üyeliğini olumsuz olarak görenlerin oranı ise aynı süre içerisinde yüzde 9’dan yüzde 22’ye çıkmış.

Rapora göre Amerikalıların ve Avrupalıların yüzde 56’sı İslami değerlerle kendi ülkelerindeki demokratik değerlerin bağdaşamayacağı görüşünde. Avrupalılar arasında bu görüşü savunanlar arasında en yüksek oranlar ise yüzde 67’yle Almanya’da, yüzde 63’le Slovakya’da ve yüzde 62’yle İspanya ve İtalya’da tespit edildi. Türklerin de yüzde 45’inin İslami değerlerin demokrasiyle bağdaşamayacağını düşünmeleri çarpıcı bir veri olarak göze çarpıyor.

Rapor, bu oranın “Türkiye’de süregelen laiklik tartışmalarının bir yansıması olabileceği” yorumunu yapıyor. Olumsuz görüş bildiren Amerikalıların ve Avrupalıların yüzde 60’ı sorunun belirli İslami gruplardan kaynaklandığını, genel olarak İslamiyet’ten kaynaklanmadığını düşünüyorlar.

Avrupalılar arasında ABD Başkanı George Bush’un uluslararası politikalarına en az destek veren ülkelerin başını da Türkiye çekiyor. Türkiye’de Bush’a destek verenlerin oranı sadece yüzde 7, desteklemeyenlerin oranı ise yüzde 81 olarak belirlenmiş. Türkler sadece Bush’a soğuk bakmakla kalmıyor aynı zamanda ABD’nin dünya sorunlarının çözülmesinde liderlik etmesine de karşı çıkanların en tepesinde yer alıyor. ABD’nin liderliğini “hiç arzu edilmeyen bir durum” olarak değerlendiren Türklerin oranı yüzde 56. Benzer bir yaklaşım “Avrupa Birliği liderliği” için de geçerli. Türkiye’nin dünya meselelerinde Avrupa Birliği liderliğine desteği de 2005’te yüzde 50 iken 2006’da yüzde 35’e düşmüş.
XS
SM
MD
LG