Erişilebilirlik

27 Temmuz Amerikan Basınından Özetler


Dünkü Roma konferansını değerlendiren Washington Post, Amerika, Avrupa ve Arap ülkelerinin, Lübnan’daki çatışmaların sürdürülebilir bir ateşkes ve Hizbullah’ın silahsızlandırılmasıyla sonuçlandırılması gerektiği konusunda ilke olarak görüş birliğine vardığını belirtiyor. Hizbullah’ın böyle bir çözüme karşı direneceğini vurgulayan gazete, bazı Avrupa ve Arap ülkelerinin militan grubun zor kullanarak silahsızlandırılmasına karşı çıkmasını eleştiriyor:

"Gerçek şu ki, bu savaşı başlatan Hizbullah’la hiçbir makul uzlaşmaya varmak mümkün değildir. Hizbullah, ya İran ve Suriye’nin çıkarlarına uygun olan her fırsatta İsrail’i vuracak silahlı güce sahip olacaktır ya da böyle bir güçten mahrum bırakılacaktır. Eğer bu güç ortadan kaldırılacaksa, Roma konferansına katılan ülkeler de, bunu sağlayacak gerçekçi yöntemleri desteklemek zorundadır."

USA Today, İsrail’in 1978’de de Lübnan’ı işgal ederek bir güvenlik bölgesi oluşturduğunu, ancak daha sonra geri çekildiğini ve Hizbullah’ın İsrail’e yönelik saldırılarını sürdürdüğünü hatırlatıyor. Gazete, bu kez tarihin tekrarlanmaması gerektiğini savunuyor ve bir barış gücünün fazla işlevi olmayacağını iddia ediyor. USA Today, kalıcı bir barış için Amerika’nın bu savaştaki taraflar üzerinde diplomatik baskı uygulamasını öneriyor:

"Bu savaşın tarafları bir yanda İsrail, diğer yanda da Hizbullah’la ona destek veren İran ve Suriye’dir. Ancak bu tarafların hiçbiri Roma’da yoktu. Elbette ki Amerika teröristlerle pazarlık yapmamalıdır. Ama yönetim, diğer iletişim kanallarını da kapatarak, Ortadoğu’daki geleneksel ağırlığını kaybediyor."

Christian Science Monitor, Irak’taki çatışmaların durması ve Şiilerle Sünniler arasında bir uzlaşma sağlanması açısından direnişçilere yönelik bir af çıkartılmasının büyük önem taşıdığını savunuyor. Affın kimleri kapsayacağı konusunda tartışmaların sürdüğünü kaydeden gazete, iç savaş yaşamış başka ülkelerde uygulanan yöntemlerin, Irak için yol gösterici olabileceği görüşüne yer veriyor:

"Bugünden bakıldığında bir çok militanın kısa vadede silah bırakması mümkün görünmüyor. Kuzey İrlanda’da bile silahsızlanma süreci, çok yavaş ilerliyor. Ama Irak Başbakanı Maliki’nin de dediği gibi, 'Irak halkını birleştirecek, şiddete son verecek, istikrarı sağlayacak ve ayrılıkçı yaklaşımlara son verecek tek yol bir aftan geçiyor'."

New York Times Doha görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasından Avrupalı ve Amerikalı liderleri sorumlu tutuyor. Liderleri yoksullukla mücadele konusunda verdikleri sözleri tutmamak ve tarım lobisine teslim olmakla suçlayan gazete, başarısızlığın bedelinin çok ağır olacağı öngörüsünde bulunuyor:

"Gelişmiş ülkeler imalat sanayi ve hizmetlerde daha fazla liberalleşmenin sağlayacağı olanaklardan mahrum kalacak. Yoksul ülkeler, tarım ürünleriyle küresel rekabete dahil olma imkanına sahip olamayacak. Ve hükümetler bir anlaşmaya varmak yerine ticaret savaşına girişirlerse, ticaretin serbestleşmesine paralel olarak büyüyen dünya ekonomisi de bundan zarar görecek."

XS
SM
MD
LG