Erişilebilirlik

'Türkiye'de Yolsuzluk Azaldı'


Dünya Bankası’nın yayınladığı Yolsuzluk Raporu’nda Türkiye’de ve Doğu Avrupa ülkelerinde, yolsuzluğun son yıllarda azaldığı belirtiliyor.

Rapora göre, Türkiye siyasi ve kurumsal reformlar sayesinde yolsuzlukla başarıyla mücadele ediyor. Raporda Türkiye’nin konuyla ilgili olarak çıkarttığı kanunlara işaret ediliyor.

Dünya Bankası’nın raporunda, yolsuzluğun komünist yönetim döneminden sonra bağımsız olan ülkelerde, Batı Avrupa ülkelerine kıyasla yüksek olduğu da belirtiliyor. Rapora göre, Kırgızistan ile Arnavutluk'ta yolsuzluk hala artarken Rusya, Sırbistan ve Makedonya ciddi rüşvet sorunlarıyla mücadeleye devam ediyor.

Rapor devlet alımlarında açıklığın, adalet reformu ile yolsuzlukla mücadele yasalarını kuvvetle uygulamanın, ayrıca bağımsız basının yolsuzlukla mücadelede en önemli yollar olduğunu da kaydediyor.

Dünya Bankası’nın Yolsuzluk raporunda, eski komünist 26 ülke ile Türkiye’de yolsuzluğun azalmakta olduğu belirtildi. Rapor en güçlü piyasa ekonomisi reformlarını uygulayan ülkelerde yolsuzlukla mücadelede önemli ilerleme kaydedildiğini belirtiyor.

Bu yılki yolsuzlukla mücadele raporu hazırlanırken, geçiş döneminde olmayan beş Avrupa Birliği üyesi, Yunanistan, İrlanda, Almanya, Portekiz ve İspanya’nın yanı sıra Türkiye’de de incelemeler yapıldı.

Dünya Bankası'nın raporuna göre, Türkiye siyasi ve kurumsal reformlar sayesinde yolsuzlukla başarıyla mücadele ediyor. Devlet Denetleme Kurumu'nun güçlendirilmesi ve 2003 yılında çıkartılan “Bilgiye Erişim Yasası”yla bilginin devlete ait İnternet siteleri aracılığıyla vatandaşa sunulması, atılan önemli adımlar arasında sıralanıyor.

Değerlendirmelerde, değişimden geçmekte olan ülkelerdeki yolsuzluk oranının, Batı Avrupa ülkelerine kıyasla daha yüksek olduğu görüldü. Rapora göre, vergi sisteminde en ileri derece yolsuzluk Yunanistan ve Portekiz’de görülürken, bu sorun Türkiye’de orta derecede. Almanya, İrlanda ve İspanya ise düşük seviyede. Portekiz ve Türkiye’de gümrüklerdeki rüşvet olaylarının derecesinin Avrupa Birliği'ne yeni üye olan ülkelerdekine benzer olduğu belirtilen raporda bu düzeyin, Almanya, Yunanistan, İrlanda ve İspanya’da daha düşük olduğu kaydediliyor.

Dünya Bankası ekonomistleri Slovakya ile Estonya’nın yolsuzlukla mücadelede örnek ülkeler olduğunu da belirttiler. Piyasa ekonomilerine geçiş dönemi yaşayan bu iki ülke vergi toplama usullerini basitleştirmeye ve vergi kaçakçılığını önlemeye dayanan vergi reformları sayesinde yolsuzlukları azaltmada başarı gösterdi. Vergi ve gümrük yönetiminde büyük ilerleme oldu ve rüşvet son dört yılda büyük çapta azaldı.

Raporu hazırlayanlardan James Anderson başarının önemli şartlarından birinin liderlik, ikincisinin ise denetim olduğunu belirtirken şöyle konuştu:

“Yaptığımız incelemeler sırasında yolsuzlukla mücadelede başarı gösteren ülkelerin, yasa değişiklikleri ve bu alandaki politikaları iyi uygulayabilen, güçlü liderlere sahip olup, bu değişiklikleri başlatıp uygulayan ülkeler olduklarını gördük.”

Araştırma yolsuzluğun eski komünist ülkelerde Batı Avrupa ülkelerinden daha yüksek olduğunu gösterdi. Arnavutluk ile Kırgızistan yolsuzluğun giderek arttığı iki ülke olarak ortaya çıktı. Raporu hazırlayanlardan Cherly Gray şöyle konuştu:

“Arnavutluk, baktığımız bir çok kıstasa göre en kötü ya da Kırgızistan’dan sonra ikinci kötü durumdaki ülke olarak görünüyor. Ancak araştırmadan sonra bu iki ülkede de hükümet değişikliği oldu ve yeni hükümetler yolsuzlukla mücadeleye önem vereceklerini taahhüt ettiler.”

Rapor Avrupa Biriliği’ne üyelik hazırlıklarının ülkelerin yolsuzlukla mücadeleye önem vermesinde etkili olduğunu da kaydediyor.

XS
SM
MD
LG