Erişilebilirlik

'Türkiye Örnek Oluşturuyor'


Dünya Bankası Başkanı Paul Wolfowitz, Türkiye’nin 80 yılda kaydettiği siyasi, ekonomik ve sosyal reformları övdü. Wolfowitz, Brookings Enstitüsü ve Sabancı Üniversitesi tarafından hazırlanan panelde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin daha atması gereken önemli adımlar olduğunu söyledi. Toplantıyı Barış Ornarlı izledi.

Washington’da bulunan Brookings Enstitüsü adlı düşünce kuruluşu ve Sabancı Üniversitesi tarafından ikincisi düzenlenen Sakıp Sabancı konferansının konuşmacısı, Dünya Bankası Başkanı Paul Wolfowitz’di...

“Doğuyla Batıyı Kucaklayan Türkiye” başlıklı konferansta, Dünya Bankası Başkanı ve Amerika eski Savunma Bakan Yardımcısı Paul Wolfowitz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana yapılan siyasi, ekonomik ve sosyal reformlardan övgüyle söz etti: “Türkiye son 80 yılda büyük mesafe kat etti. Türk insanının ilerlemesi ve uluslararası refah düzeyine ulaşması için zengin gelenekleriyle modern olma gayesini barıştırdı... Son yıllarda eğitimde, finans ve özel sektörde yaptığı reformlar sayesinde, Türkler hayat standartlarını yükseltmeyi başardı. Bu reformlar Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne daha da yakınlaştıracaktır. Daha yapılması gereken çok şey olmasına rağmen, Türkiye dünya için önemli bir model oluşturuyor. Türkiye, doğuyla batıyı kucaklayabildiği için alkışlanmalıdır...”

Türkiye’nin 80 yıllık laiklik ve demokrasi tecrübesi sayesinde komşularına örnek olduğunu söyleyen Wolfowitz, Türk kadınının, çoğu Avrupalı kadından çok önce seçme – seçilme hakkına kavuştuğunu hatırlattı. Wolfowitz, kadın erkek eşitliği konusunda, Atatürk’ün şu sözlerini hatırlattı: “Mümkün müdür ki, bir topluluğun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça diğer kısmı göklere yükselebilsin?”

Dünya Bankası Başkanı Paul Wolfowitz, Türkiye’nin ekonomik alanda kaydettiği ilerlemeden övgüyle söz etti. Ancak, Wolfowitz düşen enflasyon ve hızla artan büyüme oranlarına rağmen; Türkiye’de işsizlik oranlarının yüksek olduğunu hatırlattı. Dünya Bankası Başkanı, Türkiye’de çalışma yaşında olanların sadece yüzde 40’ının iş sahibi olduğunu; bu oranın Avrupa’da yüzde 65 olduğunu vurguladı.

Wolfowitz, Türkiye’nin 6 yıl içinde 10 milyon yeni iş yaratması gerekeceğini söyledi.

Kadınlar açısından bu sorun daha da ciddi... Çünkü, 2004 yılına gelindiğinde Türk kadınlarının sadece dörtte biri iş sahibiydi... Bu oran, Avrupa’da yüzde 57 civarındaydı...

Paul Wolfowitz’e göre, Türkiye’nin iki önceliği olması gerekiyor: Birincisi eğitim; ikincisi de özel sektörün gelişmesi için imkan tanınması...

Eğitim: Türkiye’de 1997 yılında kabul edilen 8 yıllık temel eğitim sistemi sayesinde, ilk altı yıl içinde, ilköğretim öğrencilerinin sayısı bir milyon artarak yüzde 90 oranına erişti.
Ancak, Wolfowitz, Türk çocuklarının yüzde 10’unun ilkokula kayıtlı olmadığını vurguladı ve bu sorunun çözülmesi gerektiğini belirtti.

Özel sektörün teşvik edilmesi: Paul Wolfowitz, bir iş lisansı için 232 gün bekleme süresi olmasının; ihracat yapmak için 10 imza, ithalat yapmak için 20 imza istenmesinin özel sektörü teşvik etmediğini söylüyor... Wolfowitz, bunun değişmesi gerektiğini vurguluyor: “Eğer bir iş açmanın masrafı çok yüksekse veya bürokrasi büyük bir engel oluşturuyorsa, yeni işletmeler kurulamaz... Bu durumda, pek çok Türk vatandaşı yeni iş imkanlarından yaralanamaz, çocukları da iyi bir gelecekten mahrum kalırlar...”

Eski Savunma Bakan Yardımcısı Paul Wolfowitz, Irak işgalini planlayanların başında geliyordu. Türkiye'nin, 2003 yılının Mart ayında Amerikan Dördüncü Piyade Tugayının Türk topraklarından Irak’a girmesine izin vermemesi üzerine, Wolfowitz, Ankara'yı sert bir şekilde eleştirmişti... Ancak Wolfowitz, ısrarlı sorulara rağmen, 'o günler'den söz etmedi. Irak, İran, Hamas ziyareti gibi konularda sorulara yanıt vermekten kaçınan Dünya Bankası Başkanı Wolfowitz, şu görüşü dile getirdi: “Bu kadar çok ihtilafa sahne olan bir bölgede bulunmak belki de Türkiye açısından bir uğursuzluk... Ama, bence, modern bir vizyona sahip, zengin gelenekleri ve cesur liderleri olan bir Türkiye’nin bu bölgede olması, bizim için büyük bir şans..."

Dünya Bankası Başkanı Wolfowitz, “bunun değerini görmezden gelemeyiz ve başarılı olmak için çalışmalıyız” dedi...


XS
SM
MD
LG