Erişilebilirlik

'Türkiye Eroin Kaçakçılığında Transit Ülke'


Avrupa Birliği bünyesinde hazırlanan bir rapor Afganistan çıkışlı eroinin Avrupa pazarlarına sokulmasında Türkiye’nin transit ülke olarak kullanıldığını vurguluyor. Avrupa Birliği bu sorunun giderilmesi için ortak hareket önerdi.

Türkiye’nin Avrupa’ya giriş yapan uyuşturucu için geçiş ülkesi olarak kullanılması şu ana kadar bir çok uluslararası belge ve raporda teyit edildi. Aynı tespit son olarak da bir Avrupa Birliği belgesinde yer alıyor. Özellikle Afganistan kaynaklı uyuşturucu ticareti ve eroinin Avrupa’ya gelene kadar izlediği rol üzerine odaklanan belgede Türkiye’den de transit ülke olarak sıkça bahsediliyor.

Afganistan’dan Avrupa’ya giriş yapan eroinin yüzde 80’inin Balkan yolunu kullandığına dikkat çeken rapor bunun büyük oranının Avrupa pazarına ulaşmadan İran ve Türkiye üzerinden geçtiğini vurguluyor. 2004’te Türkiye’nin ele geçirdiği eroin oranının dünya çapında ele geçirilenin yüzde 15’ine denk düştüğüne dikkat çeken belge bu oranın İran için yüzde 8, Pakistan için ise yüzde 6 olduğunu kaydediyor. Afganistan’dan çıkan uyuşturucunun Orta Asya ülkelerinden geçtikten sonra izlediği yolda Avrupa pazarlarından önceki son transit ülkenin yine Türkiye olması da oldukça dikkat çekiyor. Yetkililer bu yola İpek Yolu adını veriyorlar.

Eroin ticaretiyle ilgili olarak Avrupa Birliği’nin Afganistan’ı ve transit ülkeleri yakından izlemeyi sürdüreceğine vurgu yapan belgede Türk yetkililerin bu organize suçla mücadele amacıyla Birlik yetkilileriyle bilgi ve istihbarat paylaşımını artırma arayışında oldukları belirtiliyor. Rapor Avrupa Birliği’nin bu sorunla kollektif bir şekilde başa çıkılması için yollar aramasını tavsiye ederken somut bir adım olarak Türkiye – Avrupa Birliği ortak istihbarat platformu oluşturulmasının teşvik edilmesi üzerinde duruyor.

Avrupa Birliği adalet ve içişleri bakanları tarafından haziranda ele alınması beklenen belgeden önce de benzer nitelikli bir rapor Avrupa Konseyi tarafından yayımlanmıştı. Organize suçlara ilişkin bu raporda da Türk suç örgütlerinin en etkin olduğu alan uyuşturucu kaçakçılığı olarak gösterilmişti. Avrupa genelinde organize suçlara ilişkin veri ve değerlendirmeler içeren rapora göre Türk suç örgütleri özellikle “eroin pazarında” etkin olmalarıyla dikkat çekiyor. Özellikle de Almanya’da bu pazarın Türklerin egemenliğinde olduğu vurgulanıyor. Türk suç örgütlerinin etkin oldukları diğer iki ülkenin ise Hollanda ve İngiltere oldukları belirtiliyor. Avrupa Konseyi’ne üye 46 ülkeye ilişkin bilgilere yer veren raporda Almanya’da eroin kaçakçılığının Türk mafyasının elinde olduğu, eroinin İngiltere’ye İngiltere ve Hollanda’da faaliyet gösteren Türk mafyası tarafından sokulduğu, Hollanda’da ise uyuşturucu kaçakçılığından suçlananların yüzde 11’inin Türk vatandaşı olduğu kaydediliyor.

XS
SM
MD
LG