Erişilebilirlik

AB-Türkiye Görüşmelerinde Bir Adım Daha


35 başlıktan oluşan Avrupa Birliği’ne üyelik müzakerelerinde Brüksel’den Ankara’ya ikinci yeşil ışık da yakıldı. Bilim-araştırma konusunda müzakerelere başlama kararı alan Avrupa Birliği, eğitim-kültür alanında da görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. Brüksel, bu başlıkla ilgili davet mektubunda siyasi kriterlere atıf yapılması önerilerini de benimsemedi.

Fransa’nın gündeme getirdiği ve Yunanistan ile Rum Yönetimi’nin desteklediği müzakereye davet mektubunda siyasi kriterlere atıf yaklaşımına İngiltere, İspanya ve Finlandiya’nın başını çektiği bir grubun ısrarlı bir şekilde karşı çıkması sayesinde bu öneri gündemden düştü. Öneriye itiraz edenler bu başlığın daha çok ulusal yetkiye tabi olduğu ve bu yönde bir atfın zaten karmaşık ve zor olan müzakere sürecini iyice içinden çıkılmaz hale sokacağı görüşünü savundular.

Siyasi boyutu bulunmayan bir başlığın böyle bir atıfla siyasi etkilere açık hale getirilecek olması da itiraz unsurlarından birini oluşturdu. Fransa’nın talebi nedeniyle haftalardır tıkanıklık yaşanan bu konu Avrupa Birliği Daimi Temsilciler Komitesi tarafından ele alındı.

Toplantıda eğitim-kültür başlığında müzakerelere yeşil ışık yakılması kararlaştırılırken siyasi kriterlerin müzakere sürecindeki önemine bir iç çalışma belgesinde atıf yapılması konusunda uzlaşıya varıldı.

Bu uzlaşı Türkiye’yi rahatsız eden ve bağlayıcı bir boyuta sahip değil. Eğitim-kültür başlığına ilişkin davet mektubunda siyasi kriterlere atıf yapılmaması ve üyeler arasında yaşanan tartışmalar, daha sonraki olası atıf istemlerini de zorlaştıracak bir niteliğe sahip.

Türkiye’yi eğitim-kültür başlığında müzakerelere başlamaya davet eden ve Ankara’nın müzakere pozisyonunu hazırlamasını isteyen mektup da Avrupa Birliği Dönem Başkanı Avusturya tarafından Türk Dışişleri’ne iletildi.

Avrupa Birliği Daimi Temsilciler Komitesi, bilim-araştırma başlığında olduğu gibi bu başlıkta da Avrupa Birliği Komisyonu tarafından hazırlanan görüşü benimseyerek başlığın açılıp kapanması için herhangi bir performans kriteri belirlemedi.

Bilim-araştırma başlığında müzakerelerin en erken mayıs ayı içinde en geç haziran ayında başlatılması öngörülürken eğitim-kültür alanında henüz belirlenmiş bir tarih yok. Dönem Başkanlığı kaynakları bu başlıkla ilgili tarihin Türkiye’nin ve Avrupa Birliği’nin müzakere pozisyonlarının hazırlanma süresiyle bağlantılı olduğunu belirtiyorlar. Bu başlıkta müzakerelerin Avusturya döneminde başlaması ihtimali ise oldukça düşük görünüyor.

XS
SM
MD
LG