Erişilebilirlik

ABD'de Göçmenlik Tartışmaları


Amerika’nın dış ülkelerden göçmen kabul etme politikasını değiştirmeyi ve yasadışı göçleri önlemeyi amaçlayan çeşitli tasarılar Amerikan Kongresi’nin gündeminde.

Bu tasarıların çoğunda, Amerika’ya en çok yasadışı göçmenin girdiği, 3 bin kilometre uzunluktaki Meksika sınırında yeni tedbirler alınması önerilirken, şu anda ülke içinde bulunan ve sayılarının 11’le 12 milyon arasında olduğu tahmin edilen yasadışı göçmenlerin geleceği konusunda farklı öneriler ileri sürülüyor

Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi Partili üyelerinden Colorado milletvekili Tom Tancredo son günlerde Washington’da yaptığı bir konuşmada şöyle diyordu:

“Karmaşık bir mesaj vermek istemiyoruz. Amerika’dan diğer ülkelere şunu açıkça söylememiz gerekir: Amerika’ya yasadışı göçü durdurun.”

Amerika'da son zamanda yapılan bir kamu oyu yoklaması, Amerikan halkının yüzde 60’ının, Amerika’yla Meksika arasındaki sınır boyunca bir duvar inşa edilmesini istediğini, ayrıca yüzde 49’unun, yasadışı yollarla ülkeye girmiş olan yabancıların Amerika’da doğan çocuklarına otomatik olarak vatandaşlık hakkı tanıma uygulamasına son verilmesi gerektiğine inandığını gösteriyor.

Yasadışı göçlerin Amerikan ekonomisi üzerinde yarattığı yük, Amerikan halkını özellikle kaygılandırıyor. “Göçmenlik Kontrolunu Savunan Amerikalılar” adlı bağımsız grubun sözcüsü Phil Kent şöyle diyor:

“Geçerli göçmenlik belgeleri olmayan işçiler bir bakıma, çalışabilecek durumdaki Amerikalıların gelir elde etmesini engelliyor. Yasadışı göçmenler bir anda ortadan kalkacak olsa bütün yoksul Amerikalıların geliri artacak.”

Ancak araştırmalar bu iddianın pek de doğru olmadığını gösteriyor. Bir araştırmaya göre, Amerikan halkının yüzde 53’ü, göçmenlerin, Amerikalıların yapmak istemediği işlerde çalıştığını düşünüyor.

Başkan Bush yönetimi, hem yasadışı göçmenliği kontrol altına almak hem de Amerika’nın işgücü ihtiyacını karşılamak amacıyla bir “konuk işçi” programı önerdi. Bu öneri yasalaştığı takdirde geçerli göçmenlik belgesi olmayan yasadışı göçmenlere de yasal olarak Amerika’da belli bir süre kalma imkanı sağlanacak.

Başkan Bush, bu programın, ülkeye yasadışı yollardan girmiş olanları affetmek ve onlara vatandaşlık yolunu açmak gibi bir amacı olmadığı ısrarla vurguluyor. Bush bu konudaki bir açıklamasında şöyle dedi:

“Yasadışı göçmenler için af çıkarılmasına karşıyım. Yasaları ihlal edenleri ödüllendirmek başkalarını da aynı şekilde davranmaya teşvik eder ve sınırlarımızda sorunların artmasına yolaçar. Geçici işçi programı ise bu sorunları hafifletecek ve göçmenlik yasalarımızı daha etkin bir şekilde uygulamamıza yardım edecektir.”

Ancak Kongre üyesi Tom Tancredo, Başkan Bush’un bu görüşünü reddediyor ve şöyle diyor:

“Amerika’ya konuk işçi olarak gelip altı yıl kalan bir kişinin, ailesini de getirdikten sonra altı yıl sonunda geri döneceğini beklemek saflık olur.”

Cumhuriyetçi Partili Kongre üyesi Tancredo, Temsilciler Meclisi’nin Aralık ayında kabul ettiği göçmenlik reform yasa tasarısını kuvvetle destekliyor. “Sınırları Koruma, Terörle Mücadele ve Yasadışı Göçle Mücadele Yasası” adını taşıyan tasarı, sınır kontrollarının sıkılaştırılmasını, işverenlerin, çalışanların vatandaşlık statüsü hakkında bilgi vermeye zorlanmasını ve belgesi olmayan yabancı ülke vatandaşlarına yardım etmenin federal suç haline getirilmesini öngörüyor.

Göçmen grupları, göçmenliği savunanlar, sosyal hizmet kuruluşları ve Katolik Kilisesi, Temsilciler Meclisi’nden geçen tasarının çok ağır koşullar içerdiğini ve adil olmadığını savunuyor.

Senato gündeminde bulunan ve bu hafta içinde görüşülmeye başlanacak olan göçmenlik reformu tasarısı ise Başkan Bush’un istediği konuk işçi programını içeriyor.

Kongre’nin iki kanadında ayrı ayrı görüşülmekte olan tasarılar arasında uzlaşma sağlanıp yeni bir tasarının Kongre’de onaylanıp onaylanamayacağı henüz belli değil. Kesin olan nokta, Amerika’da Kongre seçimlerinin yapılacağı Kasım ayına kadar yasa dışı göçmenler sorununun sert tartışmalara konu olacağı. Gözlemcilere göre, mevcut ortamda, seçime aday olarak girecek politikacıların, seçilmeyi garanti etmek için bu sorunu kullanacağına hiç kuşku yok.

XS
SM
MD
LG