Erişilebilirlik

ABD Dışişlerinde Yeniden Yapılanma


Amerika Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice, Amerika’nın dış ilişkileri ve dış yardımların dağıtımı açısından önem taşıyan iki ayrı re-organizasyon girişimini açıkladı.

Rice, Amerika’nın dış ülkelere Uluslararası Kalkınma Dairesi – AID aracılığıyla yaptığı yardımları daha iyi kontrol altına almak amacıyla yeni bir yapılandırmaya ihtiyaç olduğunu belirtmişti.

Bağımsız devlet kuruluşu statüsündeki Uluslararası Kalkınma Dairesi’nin bu statüsü devam edecek ancak Daire başkanı, aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı sıfatıyla bakanlıkta görev yapacak.

Amerika’nın AID aracılığıyla yaptığı dış yardımlar yılda 20 milyar Doları buluyor ve son zamanda bu yardımların dağılımı ve denetimi konusunda belirsizlik ve kontrolsuzluk yaşandığı yönünde eleştiriler yapılıyor.

Dışişleri Bakanı Rice, AID Başkanlığına, şu anda Bush yönetiminin HIV-AIDS’le Mücadele Programı Sorumlusu olan Randall Tobias’ı, Bakanlık Müsteşarı sıfatıyla atayacağını açıkladı.

Rice, böylece şu anda Dışişleri Bakanlığı ve AID dışında birçok kuruluş tarafından yürütülen dış yardım programlarını bir çatı altında toplamanın mümkün olacağını söyledi. Bakan, bundan sonra dış yardım programlarında amacın, yardım yapılan ülkeler ve vatandaşlarına, bu yardımlar üzerinde daha büyük sorumluluk vermek olacağını bildirdi. Rice şöyle konuştu:

“Dış yardımlarımız, doğrudan sonuç verecek nitelikte olmalıdır. Bu amaçla ayırdığımız kaynaklar sayesinde gelişme halindeki ülkeleri desteklememiz, güvenlik ve demokrasinin güçlenmesine, ticaret ve yatırımların artmasına ve sürekli bağımlılık yerine egemenliğe katkıda bulunumalıyız.”

1961’de kurulan ve o zamandanberi bağımsız devlet dairesi statüsü taşıyan Uluslararası Kalkınma Dairesi-AID’nin, kapatılıp tamamen Dışişleri Bakanlığına bağlanmasının planlandığı yolunda haberler çıkmıştı. Ancak bunun için yasa değişikliği gerekiyor ve bazı Kongre üyelerinin bunu kabul etmeyeceği biliniyor.

Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice, dış yardımlarla ilgili bu kararından önce, Amerika’nın dış temsilciliklerinde geniş çaplı değişiklik yapacağını açıkladı. Rice, Amerikan diplomatik sisteminde, Soğuk Savaş döneminden kaldığını söylediği, Avrupa’ya odaklanma anlayışı yerine gelişme halindeki ülkelere ve Asya kıtasında hızla gelişip büyüyen ekonomik güçlere ağırlık verileceğini bildirdi.

Bu adımın yaklaşık 6400 Amerikalı diplomat için yeni yetenekler edinme mesleki çizgilerinde değişikliği kabul etme anlamına geleceğini belirten Rice şöyle konuştu:

“Elemanlarımızı, en çok ihtiyaç duyulan bölge ve ülkelere kaydıracağız. Avrupa ülkelerinde görev yapan ve şu anda Washington’da bulunan birçok diplomatımızı, Çin, Hindistan, Güney Afrika ve Endonezya gibi ülkelere atayacağız. Birçok elemanımızın yeni yetenekler ve daha iyi yabancı dil öğrenmelerini sağlayacağız. Bu şekilde yabancılarla doğrudan ve daha iyi temas kuracaklar. Ayrıca diplomatlarımızın, Amerikan silahlı kuvvetleri mensuplarıyla daha yakın işbirliği içinde çalışmalarını sağlayacağız.”

Dışişleri Bakanı Rice, Amerikalı diplomatların zor ve mahrumiyet bölgesi olarak nitelenen ülkelerde görev yapmadan ve en az iki yabancı dili iyi öğrenmeden mesleklerinde ilerlemeyi beklememeleri gerektiğini de söyledi.

Amerikalı diplomatların öğrenmeleri beklenen yabancı diller arasında Çince, Arapça ve Urduca başta geliyor. Yeni karar gereğince Washington’dan ve Batı Avrupa’dan en az 100 diplomatın kısa zamanda “öncelikli” olarak nitelenen Asya ve Afrika ülkelerine atanacağı bildiriliyor. Bakanlık yetkilileri, değişiklikten en az 2 bin görevlinin etkileneceğini söylüyor.

XS
SM
MD
LG