Erişilebilirlik

Türk Üniversitelerinden Öğrenci Değişim Programı


Her yıl binlerce yabancı öğrenci, üniversite öğrenimi için Amerika’ya geliyor. New York eyaletindeki Binghamton Üniversitesi ise Türkiye’deki üniversitelerle işbirliği yaparak Türk öğrencilere değişim programında geniş yer veriyor ve bu şekilde küresel eğitim kavramına yeni bir anlam kazandırıyor. Yabancı öğrenci değişim programları, son yıllarda gerek Amerika’da gerekse başka ülkelerdeki üniversitelerde yoğun ilgi görüyor. New York eyaletindeki Binghamton Üniversitesi de yabancı öğrencilerden ilgi gören Amerikan üniversitelerinden biri. Ancak Binghamton’u yabancı öğrenci değişim programı yürüten diğer üniversitelerden ayıran özellik, bu okulun Türkiye’deki üç üniversiteyle, Bilkent, Boğaziçi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi’yle yaptığı işbirliği sonucu programa kabul edilen öğrencilere çifte derece vermesi.

Binghamton’un çifte derece programına kabul edilen Türk öğrenciler, üniversitenin birinci ve üçüncü yılını Türkiye’de, ikinci ve dördüncü yılını ise Amerika’da, Binghamton’da okuyor. Bu şekilde öğrenciler mezun olduklarında hem Türkiye’deki üniversitelerinden, hem de Binghamton’dan diploma alabiliyorlar.

Binghamton Üniversitesi rektörü Lois DeFleur yeni uygulamaya konan bu programın, üniversiteye giriş sınavı ÖSS’de yüksek puan alan başarılı Türk öğrencilerin şimdiden ilgisini çekmeye başladığını söylüyor: "Türkiye’de üniversitelere girmek, son derece zor. Öğrencilerin çok azı, üniversite sınavını kazanabiliyor. Bu öğrenciler Amerika’ya gelerek hem Türkiye’deki üniversitelerinden, hem de bizden diploma alabilecek. Bu şekilde iki üniversiteden mezun olmuş sayılacaklar. Amerika’ya gelerek ülkemiz hakkında bilgi edinme ve İngilizcelerini geliştirme imkanına sahip olacaklar. Programın ilk senesinde bünyemize katılan Türk öğrenciler, Türkiye’ye geri döndüklerinde önde gelen Türk ve Avrupa şirketlerinde staj yapmaya hak kazandılar. Bu da Amerika’daki bir üniversitede okumanın öğrencilere kazandırdığı tecrübenin pek çok şirket tarafından ilgiyle karşılanması anlamına geliyor."

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Merve Yaşin Yavuz, Binghamton Üniversitesi rektörü Lois DeFleur’un bu söylediklerine katılıyor: "Uluslararası ilişkiler öğrenimi alan öğrenciler için başka ülkelere gitmek, dünyayı tanımak ve değişik yerlerde tecrübe edinmek son derece önemli. Bu şekilde çeşitli dünya görüşleri hakkında bilgi sahibi oluyorsunuz, farklı insanlarla karşılaşıyorsunuz ve onların tecrübelerinden yararlanma imkanı buluyorsunuz."

Rektör Lois DeFleur, Binghamton Üniversitesi’nde çok sayıda Türk öğrenci ve öğretim üyesi olduğu için Türkiye’deki üniversitelerle işbirliği yapmaya başladıklarını söylüyor. DeFleur, programın Binghamton’un Amerikalı öğrencileri için de çok yararlı olduğunu belirtiyor: "Dünyanın bugün içinde bulunduğu duruma bakacak olursak üniversitemizin Türk üniversiteleriyle yapmış olduğu işbirliğinin önemini daha iyi kavramış oluruz. Laik ve Müslüman bir ülke olan Türkiye’nin gerek bulunduğu bölgede gerekse dünyada çok büyük roller üstlendiğini biliyoruz. Türkiye, konumu itibariyle de son derece önemli bir ülke...Binghamton’un Amerikalı öğrencileri de Türkiye hakkında bilgi sahibi olarak çeşitli konular hakkındaki bakış açılarını genişletme imkanı buluyor."

Binghamton Üniversitesi rektörü Lois DeFleur, akademik çevrelerde, uluslararası ilişkiler bölümüne kabul edilmek için gereken şartların kapsamını genişletme ve okula daha fazla yabancı öğrenci alma yönünde yaptığı çalışmalarla tanınıyor. Üniversite, geçtiğimiz yıl uluslar arası eğitime olan katkılarından ötürü Uluslararası Eğitimciler Birliği’nin verdiği ödüle layık görüldü. Ödül komisyonu, Binghamton’un küresel toplum için liderlik vasıfları taşıyan öğrenciler yetiştirdiğini ve bu nedenle ödül aldığını belirtiyor. Lois DeFleur, uluslar arası eğitime olan ilgisinin, Arjantin’de öğrenci olarak geçirdiği yıllara dayandığını söylüyor: "Uluslararası alanda edindiğim tecrübeler, dünyaya bakışımı değiştirdi. İdareci olarak aldığım tüm görevlerde üniversitelerin daha çok yabancı öğrenci ve öğretim görevlisine kapılarını açması için çaba sarfettim."

Binghamton Üniversitesi’nin Türk üniversiteleriyle ortaklaşa oluşturduğu çifte dereceli değişim programı, henüz emekleme aşamasında....Yetkililer, önlerindeki en büyük sorunun, iki farklı üniversite sisteminin bir araya getirilmesi olduğunu söylüyor. Bu konuda bilgi ve tecrübe sahibi olan Oktay Şekercisoy, gerek Amerikalı yetkililere gerekse Türk öğrencilere rehberlik yapıyor. Binghamton Üniversitesi’nde 4 yıl boyunca lisans üstü eğitim alan ve iki master derecesi olan Oktay Şekercisoy, çifte dereceli değişim programının başkan yardımcılığını yürütüyor. Şekercisoy, her iki eğitim sistemini de çok iyi tanıması nedeniyle Türk öğrencilerin Binghamton’a daha kolay uyum sağlamaları için çalıştığını belirtiyor: "Amerika’da lisans eğitimi alan her öğrenci, bölümleri ne olursa olsun bazı zorunlu dersleri almakla yükümlüdür. Bunlara genel eğitim dersleri adı verilir. Türkiye’deki üniversitelerde her öğrencinin almak zorunda olduğu genel eğitim dersleri yok... Ancak Binghamton’a gelen Türk öğrencilerin ilk senelerinde beşeri bilimler, fen, matematik ve estetik gibi dallarda bazı zorunlu dersleri başarıyla tamamlamaları gerekiyor."

Çifte dereceli değişim programı, uluslararası ilişkiler, işletme ve bilgi sistemleri dallarında derece veriyor. Uluslar arası ilişkiler öğrencisi Merve Yavuz, Amerika’da en çok zorlandığı derslerin uluslar arası ilişkiler konusunda değil, genel konularda olduğunu itiraf ediyor: "Türkiye’deki üniversitelerde öğrenciler, eğitim aldıkları dalla ilgili derslere girerler. Örneğin Türkiye’de uluslar arası ilişkiler öğrencileri, tarih, siyaset bilimi gibi dersler alır. Ancak Amerika’da genel eğitim dersleri almak zorundayım. Örneğin yoga dersi alıyorum. Türkiye’nin hiçbir üniversitesinde zorunlu yoga dersi yoktur. Aldığım Beethoven dersi için öteki derslerimden daha çok çalışmam gerekiyor."

Oktay Şekercisoy, bu durumun bazı öğrenciler için zorluklar yarattığını, ama sonunda elde ettikleri deneyimin emeklerine değdiğini söylüyor.

XS
SM
MD
LG