Erişilebilirlik

AB İçinde Son Pazarlıklar


Avrupa Birliği, adeta çıkmaz haline gelen Türkiye'yle ilgili karşı-deklarasyon konusunda artık son adımı atmak istiyor. En azından Kıbrıs dışındaki ülkelerin bu adımı atmaya hazır olduklarını söyleyebiliriz.

Çıkış arayışları bağlamında Avrupa Birliği Dönem Başkanı İngiltere, dün üye ülkelere son bir taslak sundu. Ancak bu taslağın deklarasyon haline gelebilmesi için belgeye Rumların da onay vermesi gerekiyor. Rumların ise bu konuda pek istekli olmadıkları biliniyor.

Siyasi niteliğe sahip ve hukuki boyutu bulunmayan taslak deklarasyon Türkiye’nin yaptığı deklarasyondan duyulan üzüntünün dile getirilmesiyle başlıyor. Yedi paragraftan oluşan metinde Türkiye’nin deklarasyonunun tek taraflı olduğu, Protokol’ün bir parçası olmadığı ve Türkiye’nin yükümlülüklerine yasal hiçbir etkisi olmadığı belirtiliyor.

Protokol’ün tam olarak ve üye ülkeler arasında ayrım yapılmaksızın uygulanması beklentisini dile getiren belgede “taşıma alanındaki kısıtlamalar da dahil olmak üzere malların serbest dolaşımının önündeki tüm engellerin kaldırılması” isteniyor.

Son taslak belgede protokolün tam uygulanmasına ilişkin olarak AB tarafından 2006’da değerlendirme yapılacağı belirtilerek “Türkiye, AB’yle olan sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece ilgili başlıklara ilişkin müzakereler başlayamaz” deniliyor.

Belgede AB’nin uluslararası hukukun bir parçası olarak sadece “Kıbrıs Cumhuriyeti”ni yani Kıbrıs Rum tarafını tanıdığı da dile getiriliyor.

İngiltere’nin Fransa’yı ikna etmesiyle netleşen tanımaya ilişkin paragrafta ise şu ifadelere yer veriliyor: “Bütün üye ülkelerin önceden tanınması üyeliğin gerekli bir parçasıdır. Bu çerçevede AB, Türkiye ile bütün AB üyeleri arasındaki ilişkilerin mümkün olan en kısa sürede normalleştirilmesine atfettiği önemin altını çizer.”

Bu bağlamda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulunması yönündeki çabalarının desteklenmesi ihtiyacının da altı çiziliyor. Belgede, AB Konseyi’nin tüm bu unsurlara ilişkin olarak kaydedilen gelişmeyi 2006’da değerlendireceği belirtiliyor.

Rumlardan gelen son sinyaller olumsuz ve belgeyi geciktirmeye çalışacakları yönünde. Ancak bunu yapabilmek için herşeylerini ortaya koymaları gerekecek. Özellikle büyük ülkelerin taslak metinden memnun olmaları, Rumların manevra alanını oldukça daraltıyor.

XS
SM
MD
LG