Erişilebilirlik

24 Ağustos 2005: Irak'taki Son Gelişmeler Öne Çıkıyor


Bugünkü Amerikan gazetelerinde Irak’taki gelişmeler ve özellikle de anayasa hazırlıkları öne çıkıyor. Washington Post, yeni anayasaya ilişkin çalışmaların demokratik bir siyasi sistem kurulması açısından kaygı verici olduğunu belirtiyor. Gazete, Sünnilerin süreçten dışlanmasının tehlikeli sonuçlar doğurabileceği uyarısına da yer veriyor.

"Bazı Şii Iraklılar ve Kürt liderlerin federalizm anlayışı, parçalanmaya veya iç savaşa davetiye çıkarıyor. Belki de direnişin bir türlü bastırılmaması, onlarda Sünni bölgelerin ayrılması ve açlığa terk edilmesi düşüncesini oluşturmuştur. Ancak Sünni direnişçilere karşı mücadelenin büyük bir kısmını Amerikan askerlerinin üstlenmesine rağmen, böyle bir çözüm, hem Amerika’nın hem de Batının güvenliği açısından büyük olumsuzluklar içeriyor. Irak anayasası, Sünnilerin de federal bir Irak içinde yaşamasını sağlamalıdır ve bu mümkün olduğunca Sünnilerin de desteğiyle gerçekleşmelidir."

USA Today de, Iraklı Şii ve Sünnilerle Kürt grupların anayasa konusunda uzlaşmaya varmasının hem demokrasinin gelişmesi, hem de Amerikan askerlerinin çekilmesi konularında önemli bir ilerleme sağlayacağı yorumunda bulunuyor. Ancak gazete, hazırlanan taslağın Irak’ın bölünmesine yol açabilecek bir nitelik taşıdığına dikkat çekiyor ve Sünnilerin de mutlaka siyasi sürece katılması gerektiğini vurguluyor.

"Irak’ın yüzde 60’ını oluşturan Şiilerle yüzde 20’sini oluşturan Kürtler, intikam isteğini değil, ülkenin çıkarlarını düşünmelidir. Aksi taktirde, İran’la ittifak içindeki bir Şii bölgesi ve El Kaide teröristlerinin yuvası haline gelen bir Sünni bölgesi biçiminde bir bölünme yaşanabilir. Önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler büyük bir önem taşıyor. Çünkü, Sünniler sürece dahil edilemezse, Ekim ayında yapılacak referandumda anayasayı reddedebilirler veya daha da kötüsü bir iç savaş çıkabilir."

New York Times ise, Irak savaşının gerekçesi olarak gösterilen kitle imha silahlarının bulunamadığını hatırlatıyor ve Bush’un 11 Eylül saldırılarıyla Saddam Hüseyin yönetimi arasında bağlantı kurma çabasının da gerçekçi olmadığı görüşüne yer veriyor. Gazete, Irak savaşını haklı kılabilecek tek bir neden kaldığını ve bunun da demokrasiyi yaymak olduğunu kaydediyor, ancak hazırlanan anayasa taslağıyla bu gerekçenin de tehlikeye girdiğini ifade ediyor.

"Irak meclisinin şu anda üzerinde pazarlık yaptığı anayasa taslağı, Amerika’nın hedeflerinden hiçbiriyle uyumlu değil. Bu taslak, Sünni azınlığın ve kadınların haklarını korumuyor, şeriatı benimsiyor. Irak’ın kuzeyindeki zengin petrol kaynaklarını Kürtlere, güneyindeki petrol yataklarını Şiilere bırakırken, ülkenin Sünnilerin yaşadığı orta kesimlerini teröristlerle Amerikan askerlerine bırakıyor. Böyle bir sonuç, sadece aşırı dincileri sevindirecek bir gelişmedir."

Christian Science Monitor ise, her on Meksikalıdan dördünün Amerika’ya göç etmek istediğine dikkat çekiyor ve bunun Meksika’nın ekonomik sorunlarından kaynaklandığını belirtiyor. Gazete, 106 milyon Meksikalının yarısından fazlasının resmen yoksul olduğunu hatırlatıyor ve Amerika’nın göç dalgasına karşı önlem alması gerektiğini savunuyor.

"Amerika, sınır güvenliğini artırmalı ancak Meksika’nın ulusal birliğini yeniden kazanmasına da yardımcı olmalıdır. Meksikalılara çalışma izni verilmesi sorunu çözmeye yetmez. Amerika, Afrika’yla yaptığı gibi Meksika’yla da ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini, yönetimdeki reformlarla ilişkilendirmelidir."

XS
SM
MD
LG