Erişilebilirlik

Amerikan Halkının Dış Politika Kaygıları


Amerika'da, halkın dış politika alanındaki kaygıları konusunda yapılan yeni bir araştırma, Amerikalıların özellikle Müslüman ülkelerle ilişkiler üzerinde kaygılı olduğunu ortaya koydu.

Amerikan Dış Politikasında Güven Endeksi başlıklı araştırmaya göre Amerikalılar en çok İslam dünyasıyla Batı arasındaki ilişkilerden ve bu ilişkinin dış politika alanındaki yansımalarından kaygı duyuyor.

Irak’taki savaş, terörizm sorunu ve Amerika’nın dünyadaki imajı, Amerikan halkını dış politika alanında en çok kaygılandıran konular. Public Agenda ya da Halkın Gündemi adlı bağımsız araştırma kurumu tarafından hazırlanan kamu yoklaması her altı ayda bir tekrarlanıp yenilenecek.

Kurumun uzman ve kurucularından Daniel Yankelovich, tahminlerin aksine, Amerikalıların her zaman uluslararası alanda ülkenin ve halkın imajı konusuyla yakından ilgilendiklerini söylüyor:

“Irak’taki durum hakkında duyulan kaygıların artmakta olduğunu diğer birçok araştırma da ortaya koydu. Bana bu araştırmada en ilginç gelen sonuç, Irak’la ilgili kaygıların, Amerika’nın dış dünyadaki imajıyla olan ilişkisi. Irak yüzünden Müslüman ülkelerde artan, Amerika’dan hoşnutsuzluk hatta nefret duygusunun ve bazı ülkelerle olan dostluğun ve karşılıklı güvenin zayıflaması Amerikan halkını derinden kaygılandırıyor.”

Araştırma, bu sorunlar karşısında ne yapılması gerektiği konusunda Amerikan halkı arasında tutarlı bir ortak görüş bulunmadığını da ortaya koydu. Görüşü sorulanların yüzde 64’ü, Amerika’nın terörizmle mücadelede, diplomatik ve ekonomik çabalara, askeri yöntemlere kıyasla daha büyük öncelik vermesi gerektiğini düşünüyor. Ama araştırmaya katılanların yaklaşık yarısı, Amerika’nın, diğer ulusların çıkarlarını hiçe saydığı yolundaki suçlamaların haksız olduğuna inanıyor. Katılımcıların yüzde 83’ü de insani kaygılar alanında Amerika’ya yüksek not veriyor. Daniel Yankelovich, Amerikan halkının, doğal afet gibi durumlarda diğer ülkelere Amerika tarafından yardımlardan gurur duyduğunu söylüyor.

Amerikan Dış Politikasında Güven Endeksi başlıklı araştırmanın ortaya koyduğu büyük bir kaygı konusu, ülkeye gelen göçmenler. Katılımcıların yüzde 41’i, Amerika’ya yabancı öğrenci gelişinin daha sıkı kontrol altına alınması gerektiğine inanıyor. Araştırmayı yöneten uzman Daniel Yankelovich, Amerikan halkının, bazı iş alanlarında istihdam olanaklarının yabancı ülkelere gitmesinden büyük kaygı duyduğunu söylüyor.

Halkın Gündemi adlı kuruluşun yönetim kurulu üyelerinden eski Donanma Bakanı Richard Danzig, yaptıkları araştırmanın gerek kamu oyu gerekse dış politikayı yönlendiren ve uygulayanlar için büyük değer taşıdığını çünkü dış politika alanında halkın taşıdığı kaygıları zaman içinde izlemeyi amaçladığını belirtiyor ve şöyle devam ediyor:

“Teröristlerin Amerikan kamu oyunu bölmek, bıktırmak ve ilgisizliğe itmek istediği kesin. Amerikan hükümetinin de, dış politika alanındaki girişimlerde, halkın kendisine ne derece destek verdiğini düşünmesi gerekiyor.”

Araştırma, örnekleme yöntemiyle, ülkenin değişik köşelerinden bin kişiyle yapılan telefon görüşmeleri ve panellere dayanıyor.

XS
SM
MD
LG