Erişilebilirlik

24 Mayıs 2005: Türkiye'de Kadına Karşı Şiddet


Los Angeles Times ve Amerika’nın Sesi muhabiri Amberin Zaman, Diyarbakır mahreçli haberinde Türkiye’de kadınlara karşı uygulanan şiddet sorununu ele alıyor. Kadınların kendilerine tecavüz edenlerle evlenmeye zorlandığını, kot pantolon giydikleri için öldürüldüğünü belirten Zaman, hükümetin ve sivil toplum örgütlerinin bu tür olaylara karşı kapsamlı bir kampanya başlattığını bildiriyor.

"İnsan hakları savunucuları ve yetkililer, kadına karşı şiddetin çok yaygın olduğunu ifade ediyorlar. Bu, cehalet, yoksulluk ve ataerkil toplum yapısıyla açıklanıyor. Avrupa Birliği’nin ilk Müslüman üyesi olmaya çalışan Türkiye’de, hükümet, AB ve diğer uluslar arası örgütlerle birlikte kadınlara uygulanan şiddet ve istismara karşı ülke çapında kampanyalar ve projeler başlattı. 1 Haziran’da yürürlüğe girecek olan yeni ceza yasası da, bu suçlara verilen cezaları önemli ölçüde artırıyor."


USA Today, Irak’ın Kerkük şehrindeki etnik gerginliği Rick Jervice ve Cyrille Cartier isimli iki muhabirin ortak haberiyle aktarıyor. Haberde, Kürt ve Şii liderlerin, Kerkük’ün statüsü sorununu Anayasanın hazırlanması sürecine ertelediği belirtiliyor, bölgedeki etnik gerginliğin her an patlayabileceği vurgulanıyor. Haberde Irak Türkmen Cephesi’nin Bozkurtlarla bağlantısı olduğu ve Bozkurtların amacının da Kerkük’ü de içeren bir Büyük Türkiye kurmak olduğu öne sürülüyor.

"Zengin petrol kaynaklarına sahip olan Kerkük’te farklı etnik ve dini gruplar nesiller boyunca barış içinde yaşadı. Bugün ise, Kerkük’teki etnik denge tehlike altında. İsyancılar, bir iç savaş çıkartmaya çalışırken yıllarca baskı altında tutulan Kürtler ve diğer gruplar da adalet ve iktidar mücadelesi yürütüyor. Yeni Irak hükümeti, Kerkük’te bir uzlaşma sağlayabilirse, bu kent Irak’ta etnik uyum için model olabilir. Ama bu sağlanamazsa, Irak’ın demokrasi deneyimi de çözülmeye başlayabilir."

Boston Globe ise Fransa’da Avrupa birliği anayasası için yapılacak referandumdan “hayır” çıkması ihtimalini değerlendiriyor. Gazete, AB anayasasının milletler üstü bir Avrupa devleti yaratmayı amaçladığını belirterek, anayasa taslağının hazırlanmasında Fransız hükümetinin büyük bir rol oynadığına işaret ediyor. Yapılan yorumda, Fransız yöneticiler, kendi ülkeleri de dahil olmak üzere Avrupa ülkelerindeki milli duyguları görmezden gelmekle suçlanıyor ve bir süper Avrupa devletinin yukarıdan aşağıya inşa edilemeyeceği savunuluyor.

"Demokratik tartışmalar, her Avrupa ülkesinde ulusal kimliği güçlendiriyor. Halkın iradesi, sadece demokratik kurumları değil, ulusal kimlikleri de öne çıkartıyor. Avrupa’da serbest pazarın ötesinde tek bir egemen siyasi yapı kurmak isteyen entellerin gözden kaçırdığı şey budur. Eğer Fransız seçmenler, kendi yöneticilerinin hazırladığı Avrupa anayasasına hayır derse, bu birleşik bir Avrupa düşüncesine değil, demokrasiden soyutlanmış bir Avrupa düşüncesine karşı çıktıkları biçiminde yorumlanmalıdır."

New York Times, Amerikan hava kuvvetlerinin uzay silahları programını eleştiriyor. Gazete, harcanan büyük paralara rağmen bu alanda sağlanan gelişmelerin kamuoyunda yeterince tartışılmadığına işaret ediyor ve uzayda başlayacak bir silahlanma yarışının çok farklı sonuçlara yol açabileceği görüşüne yer veriyor.

"Yeni silahların ne işe yarayacağını kimse bilmiyor. Ayrıca, uzayın silahlandırılması konusunda başlayacak bir yarışın, Amerika’nın klasik silahlardaki tartışmasız üstünlüğünü tehlikeye sokmasından da endişe ediliyor. Maliyet ise bir başka sorun. Kongre ve yönetim, uzay silahlarını yasaklayacak bir uluslararası sözleşmenin mi, yoksa uzaya silah yerleştiren ilk ülke olmanın mı Amerika’nın güvenliğine daha fazla hizmet edeceğini çok iyi düşünmelidir."

XS
SM
MD
LG