Erişilebilirlik

İMF ve Dünya Bankası'ndan Övgü


Türk ekonomisi İstanbul’da adeta görücüye çıktı. Toplam 11 ülkeden, ciroları 900 milyar euroyu bulan 19 çokuluslu şirketin üst düzey yöneticileri İstanbul'da buluştu. Yatırım Danışma Konseyi’nde Türkiye’deki yatırım ortamının iyilileştirilmesi için atılması gereken somut adımlar tartışıldı. Toplantı sonunda verilen mesajlarsa iyimser bir bakışı yansıtıyordu.

Hükümetin ekonomik programına destek verdiklerini söyleyen IMF başkanı Rodrigo de Rato, “Belki de son yüzyıldaki en önemli başarılar elde edilmiştir” diye konuştu. Doğrudan yabancı sermaye yatırımın artacağına ilişkin beklentilerin sürdüğünü belirten Rato, ekonomik istikrarın devamının çok önemli olduğunu vurguladı. Rato, IMF İcra Direktörleri Kurulu'nun 11 Mayıs'ta Türkiye'nin Niyet Mektubu'nu ele almasını beklediğini de sözlerine ekledi. Rato, Gelir İdaresi Yasası’nın Cumhurbaşkanı Sezer tarafından veto edilmesine yönelik bir soruyu yanıtlarken de, “Saygıyla karşılıyoruz. Hükümetin konuyla ilgili adımları atacağına inanıyoruz” dedi.

Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Shengman Zang, Türk ekonomisindeki gelişmeleri överken, yabancı yatırımlar konusundaki eksikliklere dikkat çekti.

Avrupa Yatırım Bankası başkanı Phillipe Maystadt ise, Avrupa Birliği ile müzakerelere başlanacak olmasının yabancı yatırımcılar için çok önemli olduğunu söyledi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da, Yatırım Danışma Konseyi üyelerinin Türkiye'nin hükümetleri döneminde sağladığı politik ve makroekonomik istikrarı takdirle karşıladıklarını ifade etti. Erdoğan özellikle idari engellerin azalması, Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi, KOBİ’lerin teşvik edilmesi, eğitime kaynak aktarılması ve fikri mülkiyet haklarının korunması gibi konularda hükümetin ilerleme sağladığı görüşünün dile getirildiğini söyledi.

Erdoğan yatırımların önündeki engellerin kaldırılması konusundaki çalışmaların sürdüğünü belirtirken bürokrasiden yakındı. Dünyanın en gelişmiş ülkesinde bile bürokratik zorlukların bitmediğini belirten başbakan, bürokratların "yatırımcıya hendek atlattığını" söyledi.

Yatırım Danışma Konseyi’nin sonuç bildirgesinde ise Avrupa Birliği ile başlayacak olan üyelik müzakerelerinin Türkiye’ye yönelik doğrudan yabancı yatırımların artması açısından önemli bir rol oynayacağı belirtildi. Sonuç bildirgesinde vergi reformuna gidilmesi gerektiği vurgulandı. Özelleştirmenin kararlı bir biçimde uygulanması, sosyal güvenlik reformunun hızlandırılması, etkin ve hızlı bir yargı sistemi kurulması istendi.

XS
SM
MD
LG